VM- skan­da­ler­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FBIS EF­TER­FORSK­NING OG

vid­neud­sagn fra Chuck Bla­zer – man­den, der har væ­ret med til at fæl­de fl ere højt­stå­en­de FI­FA- med­lem­mer – ka­ster et grimt skær over fl ere VM­slut­run­der, der nu bli­ver ind­dra­get i spe­ku­la­tio­ner­ne om kor­rup­tion og be­stik­kel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.