Vi­borg FF

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

» De ryk­ke­de op i Su­per­liga­en ik­ke mindst tak­ket væ­re en so­lid de­fen­siv. Nu skal de hen­te en ny træ­ner. Det bli­ver spæn­den­de at se, hvem det bli­ver. Skal de bli­ve i Su­per­liga­en, skal de fast­hol­de de dy­der, de har. Jeg glæ­der mig til at føl­ge dem i Su­per­liga­en. I for ek­sem­pel Ser­ge De­b­le

har de en an­gri­ber, der be­sid­der ene­stå­en­de kva­li­te­ter. Jeg me­ner, at de har po­ten­ti­a­le til at pla­ce­re sig i mid­ter­fel­tet, men får de en skidt start på sæ­so­nen, kom­mer de til at kæm­pe om pla­ce­rin

ger­ne mel­lem num­mer syv og 12. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.