AGF

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

» Den år­hu­si­an­ske klub går ind til sæ­so­nen med man­ge ube­kend­te. De si­ger far­vel til en ræk­ke dyg­ti­ge spil­le­re og har pla­ner om at hen­te li­ge så man­ge ind. Det vil kræ­ve hårdt ar­bej­de af træ­ner Mor­ten Wieg­horst at skul­le spil­le et næ­sten helt nyt hold sam­men. Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at AGF kom­mer til at spil­le med i top­pen af Su­per­liga­en. Jeg tror sna­re­re, at de skal kæm­pe om pla­ce­rin­ger­ne mel­lem

num­mer syv og 12. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.