DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

U 20 VM- SLUT­RUN­DE, KL. 03: 00 ( NAT TIL LØR­DAG) SE­NE­GAL VIN­DER KAM­PEN

Kraft igt for­bed­re­de me­nings­må­lin­ger, har pu­stet spæn­ding ind i valg­kam­pen. Det mær­ker man hos book­ma­ke­ren Nor­di­cBet, hvor ind­sat­ser­ne på, at stats­mi­ni­ste­ren eft er næ­ste valg fort­sat hed­der Hel­le Thor­ning- Sch­midt, nær­mest væl­ter ind.

Fak­tisk er over 70 pro­cent af samt­li­ge ind­sat­ser sat på den nu­væ­ren­de stats­mi­ni­ster, og si­den val­gets ud­skri­vel­se er od­ds på Hel­le Thor­ning- Sch­midt som stats­min­ster eft er val­get fal­det fra tre gan­ge pen­ge­ne til de nu­væ­ren­de od­ds 2,00.

» Vi har fra star­ten af valg­kam­pen mær­ket en in­ter­es­se for at spil­le på Hel­le Thor­ningS­ch­midt, men over we­e­ken­den har det for al­vor ta­get fart. Og skal man døm­me eft er vo­res kun­ders ad­færd, så pe­ger pi­len i ret­ning af, at Hel­le Thor­ningS­ch­midt vin­der val­get « , si­ger Nor­di­cBets od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jensen.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.