2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der­ry Ci­ty er in­de i en rig­tig dår­lig pe­ri­o­de. Man har kun vun­det én af de se­ne­ste ni kam­pe - og det mod den iso­le­re­de bund­prop Li­me­ri­ck - og selv om man se­ne­st spil­le­de uaf­gjort imod Sli­go, så le­ve­re­de man ik­ke no­gen stor ind­sats og var hel­di­ge med det ene po­int. Oveni er man hårdt ramt til det­te op­gør med Mark Tim­lin og Se­a­nan Clucas i ka­ran­tæ­ne, mens Ry­an McBri­de og Phi­lip Lowry er ude med ska­der, og de er al­le fi re nor­malt sik­re star­te­re. St. Pa­tri­cks er blandt de bed­ste hold i Ir­land og ud­over en en­kelt ka­ran­tæ­ne er de i stær­ke­ste op­stil­ling.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.