1,65

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ud­over New Ze­aland er Qa­tar det ene­ste hold ved U20 VM- slut­run­den, som ik­ke har sco­ret end­nu, så man får det svært mod Se­ne­gal. Afri­ka­ner­ne for­sva­re­de sig gan­ske fl ot mod Portu­gal i åb­nings­kam­pen, men end­te med at ta­be 0- 3 på to scor­in­ger i kam­pens dø­en­de se­kun­der. Qa­tar skal bru­ge en ure­a­li­stisk stor sejr for at ha­ve chan­cen for at gå vi­de­re, mens Se­ne­gal sik­rer sig al­le for­ud­sæt­nin­ger for avan­ce­ment med en sejr. Bå­de på mo­ti­va­tion og kva­li­tet skal afri­ka­ner­ne vin­de nat­tens op­gør uden de sto­re pro­ble­mer un­der­vejs.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.