Grund­loven

BT - - DEBAT -

Den helt af­gø­ren­de vær­di ved grund­loven var op­rin­de­ligt, at den af­skaff ede dik­ta­tu­ret i Dan­mark, og ved se­ne­re æn­drin­ger er det ble­vet stad­fæ­stet, at det er væl­ger­be­folk­nin­gen, der har det sid­ste ord i af­gø­ren­de be­slut­nin­ger. Det står fast, og de se­ne­ste 100 år har kvin­der­ne og løn­mod­ta­ger­ne væ­ret med i den pro­ces.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.