18. JU­NI

BT - - NYHEDER -

Det er en me­get slan­ke­re Lars Løk­ke, der er i valg­kamp, og selv­til­li­den er og­så i top:

» Der sid­der jo en kvin­de i Stats­mi­ni­ste­ri­et – lidt end­nu, « sag­de Lars Løk­ke, der hav­de fru Sól­run i hån­den og hund­e­ne i snor på grund­lovs­tur­néen, der om­fat­te­de ta­ler i Slan­gerup, Lej­re og Vej­le.

Trods al bal­la­den om ’ Pa­nora­ma- man­den’ hol­der Lars Løk­ke fast i, at der er mas­ser af ek­semp­ler på, at folk næ­sten in­tet får ud af at ar­bej­de frem-

Fo­to: Nils Meilvang

Dron­nin­gen sad i mid­ten på for­re­ste ræk­ke med stats­mi­ni­ste­ren og Fol­ke­tin­ges for­mand Mo­gens Lyk­ke­toft ved sin si­de og ven­te­de på op­to­get, der gik fra Ka­stel­let til Chri­sti­ans­borg i an­led­ning af 100- året for kvin­der­nes stem­me­ret. Bag­ved stod kron­prin­s­par­ret, prins Joachim, prin­ses­se Ma­rie og prin­ses­se Be­ne­dik­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.