Ho­tel slap nå­digt fra brand

BT - - NYHEDER -

Ho­tel Ran­ders der tors­dag stod i flam­mer, slap nå­digt, og ho­tel­lets di­rek­tør op­ly­ser, at han reg­ner med, ho­tel­let snart er i om­drej­nin­ger igen. » På før­ste sal er der kun vand­ska­de, og det er ska­des­ser­vi­ce al­le­re­de i gang med at ord­ne. Det ser vær­re ud læn­ge­re op­pe i fløj­en ud mod Sankt Mor­tens­ga­de, « si­ger Sven Eskildsen. » Jeg har hel­dig­vis kun­net kon­sta­te­re, at al­le de an­tik­ke væ­rel­ser er i god be­hold. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.