Fi­sker red­det fra båd i brand

BT - - NYHEDER -

En fi­sker måt­te i går red­des i land, da hans jol­le brød i brand. Det skri­ver nord­jy­ske. dk. Man­den be­fandt sig ud for Hanst­holm, da han kald­te hjælp. To red­nings­bå­de gik ud og fik ha­let fi­ske­ren om bord. » Han hav­de få­et no­get røg, « si­ger Mor­ten Ol­sen fra Hanst­holm Red­nings­sta­tion

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.