Fi­re gan­ge så me­get værd som kvin­de

BT - - NYHEDER -

Når den for­hen­væ­ren­de OL- stjer­ne Bru­ce Jen­ner holdt fored­rag, fi k han godt 25.000 dol­lar pr. aft en. Men eft er sin køns­skift eo­pe­ra­tion og nav­neskift e til Cait­lyn er pri­sen nu 100.000 dol­lar - godt 700.000 kro­ner. Bru­ce var ik­ke vild med de so­ci­a­le me­di­er. Men Cait­lyn el­sker at skri­ve på Fa­ce­book og Twit­ter. Og det er og­så med til at gø­re hen­de langt me­re po­pu­lær, end Bru­ce no­gen­sin­de var.

Selv­mord­spi­lo­ten An­dreas Lu­bitz søg­te for­gæ­ves hjælp hos ’ du­sin­vis’ af læ­ger for en psy­kisk li­del­se, in­den han sty­re­de 150 di­rek­te i dø­den. Fo­to: Team Mu­el­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.