SÅ SLEMT STÅR DET TIL:

BT - - SUNDHED -

Ca. 25 pct. af al­le døds­fald blandt mænd skyl­des hjer­te- kar- syg­dom­me. 10 mænd får hver dag be­sked om, at de har pro­sta­ta­kræft. 1.200 dør år­ligt af syg­dom­men. Kun halv­de­len af de mænd, der li­der af de­pres­sion, er i be­hand­ling. Dob­belt så man­ge mænd som kvin­der be­går selv­mord. Kræft er den hyp­pig­ste dødsår­sag blandt mænd og dræ­ber 7.000- 8.000 hvert år. 38 pct. er i li­ve ef­ter fem år, mens det er 55 pct. af kvin­der­ne. Kil­de: ’ Mænds sund­hed og syg­dom­me’

af Svend Aa­ge Mad­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.