ITA­LI­EN

BT - - NYHEDER -

12 per­so­ner blev fre­dag for­mid­dag kvæ­stet, da to tog stød­te sam­men i me­tro­en i Rom, skri­ver La Stampa. De fl este slap med min­dre ska­der, men to per­so­ner måt­te skæ­res fri fra det ene tog eft er kol­li­sio­nen. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.