RU­MÆ­NI­EN

BT - - NYHEDER -

Statsankla­ge­myn­dig­he­den i Buka­rest med­del­er, at Ru­mæ­ni­ens pre­mi­er­mi­ni­ster, so­ci­al­de­mo­kra­ten Vi­ctor Pon­ta, er mistænkt for kor­rup­tion – for­falsk­ning, hvid­va­sk­ning af pen­ge, in­ter­es­se­kon­fl ik­ter, svin­del og skat­te­und­dra­gel­se. Pon­tas fi nans­mi­ni­ster gik af i marts eft er kor­rup­tions­be­skyld­nin­ger, li­ge­som fl ere po­li­ti­ke­re og Pon­tas svi­ger­far un­der­sø­ges for kor­rup­tion.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.