SYD­KOREA

BT - - NYHEDER -

Fre­dag dø­de den fjer­de syd­kore­a­ner af virus­set Mers, og an­tal­let af smit­te­de er nu op­pe på 41, skri­ver The Gu­ar­di­an. Det smit­som­me virus har sat lan­det i alarm­be­red­skab. Myn­dig­he­der­ne har sat fle­re end 1.600 per­so­ner i ka­ran­tæ­ne i de­res hjem og på lan­dets sy­ge­hu­se, og me­re end 1.000 sko­ler er mid­ler­ti­digt luk­ket ned for at fore­byg­ge en ud­bre­del­se af virus­set. Mers blev før­ste gang op­da­get i Sau­di- Ara­bi­en i 2012. På ver­dens­plan har der væ­ret 1.167 til­fæl­de af virus­set, hvoraf 479 er dø­de. Sau­di- Ara­bi­en er det hår­dest Mers- ram­te land ef­ter­fulgt af Syd­korea. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.