’’

BT - - KULTUR -

Roskil­de har al­tid væ­ret fed og er den sto­re festi­val, som al­le band vil spil­le på

Chris Wol­sten­hol­me,

bas­sist i Mu­se ce­re­de og me­re elek­tro­ni­ske ’ The 2nd Law’ fra 2012 har ban­dets ret­ning på ’ Dro­nes’ væ­ret klar: Me­re rock.

» Ik­ke for­di vi ik­ke kan li­de at la­ve de elek­tro­ni­ske ting, men folk skal ik­ke glem­me, at vi er et ro­ck­band, « si­ger Chris Wol­sten­hol­me.

» Vo­res lo­gi­ske skridt var der­for at smi­de no­get af det elek­tro­ni­ske og or­ke­stra­le væk. Vi har eks­pe­ri­men­te­ret min­dre med trom­meog bas- ly­den og haft fær­re over­dubs, og så el­lers ba­re væ­ret en trio, der har spil­let li­ve på he­le al­bum­met. Og det var per­fekt at ha­ve ’ Mutt’ Lan­ge med. Han

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.