Vi hæl­der oft ere hvid­vin i glas­set

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN - Re­ma 1000, www. re­ma1000. dk ir­ma. dk 2012 La Pi­er­relée 2013 S1, Sing­le Blo­ck 2013 Nos­sa, Bran­co

FRI­SKE HVIDVINE

Tim Vol­ler­s­lev Vi drik­ker sta­dig mest rød­vin, men i de se­ne­re år er for­bru­get af hvid­vin vok­set be­trag­te­ligt.

Det hæn­ger for­ment­lig sam­men med en let­te­re madstil med me­re fi sk, grønt­sa­ger og fj er­kræ, som eft er­hån­den har vun­det ind­pas som en sun­de­re le­ve­vis.

Af den­ne uges te­ma frem­går det ty­de­ligt, at der i dag fi ndes et stort og me­get va­ri­e­ret ud­bud af go­de hvidvine i man­ge for­skel­li­ge pris­klas­ser.

En rig­tig god hvid­vin ko­ster dog ge­ne­relt lidt me­re end en til­sva­ren­de rød­vin. Men of­rer man ek­sem­pel­vis 15 pct. ek­stra, får man til gen­gæld og­så en hvid­vin, hvor fi ne nu­an­cer træ­der ty­de­li­ge­re frem end i bil­lig vin, og der­med får man og­så en bed­re smags­op­le­vel­se.

Ser­ve­rings­tem­pe­ra­tu­ren er vig­tig for smags­op­le­vel­sen. God hvid­vin bør væ­re 9- 10 gra­der, når den hæl­des i glas­set, mens bil­lig og sød hvid­vin bør væ­re kø­le­skabs­kold – dvs. fem gra­der.

2014 We­in­vi­er­tel

Grü­ner Velt­li­ner, We­ingut Le­h­ner, Nie­deröster­reich, Öster­reich.

Kom­men­tar: Be­ha­ge­ligt tør, me­di­um let hvid­vin, god, frisk frugtsy­re i saf­tig smag af æb­le, kvæ­de, pe­ber­frugt, hvid pe­ber og mi­ne­ralsk. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 9 gr. til fri­ske oste, me­di­um let­te ret­ter af stegt fisk el­ler mus­lin­ger. Pris: Kr. 69. For­hand­ler:

Vel­eg­net til:

Pris: La Chabli­sien­ne, AOC. Chablis, Bour­gog­ne, Fran­ce.

Vel­eg­net til:

Pris:

Tim Vol­ler­s­lev

Vel­eg­net til:

er drik­ke­va­re- rå­d­gi­ver og chief­som­me­li­er . Jury- med­lem i 20 år ved al­le eu­ro­pa– og ver­dens­mester­ska­ber for som­me­li­ers/ vintje­ne­re.

Vel­eg­net til:

Tør, me­di­um let hvid­vin, frisk, ren og flot smag af nekta­rin, grøn me­lon, ci­trus, mi­ne­ralsk strejf, toast og kryd­derur­ter.

Ser­ve­res v. 11 gr. af sto­re glas til vel­komst el­ler let­te ret­ter af kogt, dam­pet fisk el­ler fri­ske re­jer.

Kr. 179,95. Til­bud ved 12 fl. uge 23+ 24 pr. fl. kr. 99,95.

Me­di­um fyl­dig hvid­vin, læk­ker, frisk, saf­tig, lang smag af fer­sken, pas­sions­frugt, frisk li­me­frugt og et strejf af grøn­ne kryd­derur­ter.

Ser­ve­res v. 9 gr. til mod­ne oste, me­di­um kraf­ti­ge ret­ter af stegt fisk.

Kr. 159,95. Til­bud uge 24 kr. 129.

Kvi­ck­ly tlf. 4386 4386. www. coop. dk

Me­di­um let og tør hvid­vin, læk­ker, har­monisk, frisk smag af dru­er, me­lon, lidt ci­trus, strejf af stik­kel­s­bær og lidt grøn­ne ur­ter.

Ser­ve­res v. 9 gr. som vel­komst el­ler til me­di­um let­te ret­ter af stegt fisk, sa­lat med kyl­ling el­ler re­jer.

Kr. 99,50. Til­bud ved køb af 2 fl. uge 23 kr. 149.

Ir­ma. www.

Be­ha­ge­ligt tør, fyl­dig og saf­tig hvid­vin, vel­struk­tu­re­ret frugtsy­re i flot, dyb, kom­pleks smag af fer­sk­ner, lidt gra­pe­frugt, ur­ter, mi­ne­ralsk og rø­get toast.

Luf­tes en halv ti­me og ser­ve­res v. 9 gr. til kraf­ti­ge ret­ter af stegt fisk.

Kr. 289. Til­bud ved 6 fl. uge 23+ 24 pr. fl. kr. 249.

Be­ha­ge­ligt tør, me­di­um kraf­tig hvid­vin, flot, har­monisk, frisk frugts­mag af grøn­ne æb­ler, ci­trus, pæ­re og god mi­ne­ra­li­tet.

Ser­ve­res v. 9 gr. af sto­re glas til me­di­um kraf­ti­ge ret­ter af stegt fisk.

Kr. 139. Til­bud ved køb af 2 fl. uge 23+ 24 kr. 179.

Føtex/ Dansk Su­per­mar­ked tlf. 8930 3030. www. føtex. dk

En rig­tig god hvid­vin ko­ster ge­ne­relt lidt me­re end en til­sva­ren­de rød­vin.

Ser­ve­res v. 9 gr. til fa­ste oste, me­di­um kraf­ti­ge ret­ter af stegt fisk. Kr. 79,95.

Me­ny/ Hans Just tlf. 3526 7200. www. hans just. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.