Ny BMW X1 på trap­per­ne

BT - - BILER -

I Ok­to­ber lan­ce­res an­den ge­ne­ra­tion BMW X1 med for­hjuls- el­ler fi­re­hjul­s­træk. Helt ny ka­bi­ne med me­re plads og 85 li­ter me­re i ba­ga­ge­rum­met. Sid­depo­si­tio­nen er hæ­vet 36 mm for­an og 64 mm på bag­til. Ud­ven­digt er bi­len 15 mm kor­te­re end for­gæn­ge­ren, men 23 mm bre­de­re og 53 mm hø­je­re. BMW iDri­ve- sy­stem, regn­sen­sor, Ser­vo­tro­nic og Dri­ving Ex­pe­ri­en­ce Con­trol er stan­dard. Al­le va­ri­an­ter har fi­re­cy­lin­dret tur­bo­mo­tor, Ben­zin fra 231 til 192 hk. Di­e­sel fra 150 til 231 hk. For­bru­get er for­bed­ret op til 17 pct. Ben­zi­nud­ga­ver kø­rer fra 15,1 til 16,9 km/ l. Di­e­sel fra 19,2 til 24,4 km/ l. huc

Trods min­dre læng­de er der me­re plads til ba­ga­ge og er­so­ner i den nye X1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.