De vin­der fa­mi­lie- bil­let­ter til Gav­nø

BT - - BILER -

Her er vin­de­re af fa­mi­lie­bil­let­ter m. for­tæ­ring, til Gav­nø Clas­sic Au­to­jum­b­le i mor­gen: 1. Erik Lorenzen, Tøl­lø­se­vej 10 Brøns­høj, 2. Sø­ren Chri­sti­an Han­sen År­by­ga­de 20, Ka­lund­borg 3. He­len Ström­berg Gille­le­je Ho­vedg. 30, Gille­le­je 4. Rik­ke og Lars Thie­mer Frig­gas­vej 79, Kol­ding 5. Fam. B jørk Lar­sen Væn­get 11, Hil­le­rød

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.