Ef­fek­tiv me­di­cin til al­dren­de lø­ver

BT - - BILER - Godt til­bud til æl­dre Peu­geot- bi­ler.

Peu­geot lan­ce­rer ef­ter­mar­keds­kon­cep­tet Ser­vi­ce 10+ til ca. 100.000 Peu­geot- mo­del­ler, der rul­ler rundt på dan­ske ve­je med me­re end 10 år el­ler me­re på bags­mæk­ken. For max. 1.098 kr. skif­tes mo­tor­o­lie og olie­fil­ter. Der fo­re­ta­ges kon­trol af brem­ser, udstødning gear­kas­se og an­det af be­tyd­ning for for bi­lens drifts­sik­ker­hed. Et rig­tigt godt til­bud til pri­sen. huc

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.