’’

BT - - JURASSIC WORLD - Chris Pratt

Vi dal­re­de ba­re rundt på stran­den. Vi ar­bej­de­de så lidt som mu­ligt - ba­re for at ha­ve nok til mad, ben­zin og fi­skeud­styr. Og hver af­ten fe­ste­de vi igen­nem

Men så­dan gik det ik­ke helt. I ste­det for at rej­se ud i rum­met drop­pe­de Chris Pratt ud af gym­na­si­et ef­ter ba­re ét år. Han ar­bej­de­de først i et su­per­mar­ked. Så blev han strip­per. Og Chris end­te i før­ste om­gang som hjem­løs på stran­den i Maui, Hawaii.

» Det er fedt sted, at væ­re hjem­løs, « si­ger Pratt i dag.

» Vi dal­re­de ba­re rundt på stran­den. Vi ar­bej­de­de så lidt som mu­ligt - ba­re for at ha­ve nok til mad, ben­zin og fi­skeud­styr. Og hver af­ten fe­ste­de vi igen­nem, « si­ger Pratt til den en­gel­ske avis The In­de­pen­dent.

Ba­by­sit­ter: Tom Cru­i­se

Sam­ti­dig i Hol­lywood blev Bry­ce og hen­des sø­sken­de ba­by­sit­tet af en god ven af fa­mi­li­en, Tom Cru­i­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.