’’

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - Martin Vin­gaard

Han score­de tre mål mod os, men bag­eft er sad vi egent­lig med en fø­lel­se af, at vi hav­de haft me­get godt sty r på ham

De se­ne­re år er Mes­sis el­lers upo­le­re­de ry ble­vet ud­for­dret af hi­sto­ri­er, hvor ar­gen­ti­ne­ren be­skyl­des for at væ­re en di­va i Ro­nal­do- klas­sen med nedladende kom­men­ta­rer til med- og mod­spil­le­re.

Men det var ik­ke den op­le­vel­se, Martin Vin­gaard stod til­ba­ge med eft er de to Cham­pions Le­ague- kam­pe.

» Han rend­te ik­ke rundt på ba­nen med sto­re arm­be­væ­gel­ser, men når han hav­de bol­den, var du ik­ke i tvivl om, at det var Mes­si, som løb der, « si­ger Vin­gaard og fort­sæt­ter:

» Jeg sy­nes ik­ke, at han var en ty­pe, der løb rundt og snak­ke­de me­get på ba­nen. Han vir­ke­de, som om han var en stil­le og ro­lig fyr. La­ve­de du et fris­park på ham el­ler kom for sent i en ta­ck­ling, sad han ik­ke og fæg­te­de med ar­me­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.