’’

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - Pa­tri­ce Evra

Der vil ik­ke væ­re no­get fra min si­de af. Jeg vil gi­ve ham hån­den, for­di jeg er pro­fes­sio­nel

Bar­ce­lo­na reg­nes som fa­vo­rit i af­ten mod Ju­ven­tus, men Evra har stor til­tro til sit hold.

» Vi skal spil­le, som vi ple­jer. Hvis der er en spil­ler på hol­det, som me­ner, at vi ik­ke kan vin­de, må ved­kom­men­de gå til che­fen og si­ge, at han i ste­det vil se kam­pen for­an fjern­sy­net med en skål po­pcorn, « si­ger fransk­man­den og til­fø­jer:

» Vi har man­ge spil­le­re på det her hold, som har vun­det man­ge tro­fæ­er. De har vun­det VM, og nog­le har og­så vun­det Cham­pions Le­ague, og der­for er jeg me­get fortrøst­nings­fuld. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.