Kon­trak­ni­ven

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

DORT­MUND - JU­VEN­TUS 0- 3 I re­tur­mø­det med ty­sker­ne i 1/ 8- fi na­ler­ne var ita­li­e­ner­ne uden An­drea Pir­lo, men ef­ter en tidlig ska­de til Pog­ba slog Al­le­gri om­gå­en­de over i en 5- 3- 2- for­ma­tion med en grund­tan­ke om et dybt for­svar for ik­ke at bli­ve split­tet af de eks­plo­si­ve ty­ske­re. Det dy­be ud­gangs­punkt vil­le sam­ti­dig lok­ke Dort­mund langt frem på ba­nen og til­la­de kon­tra­stød. Her blev Mora­ta brugt til at kom­me bag Hum­mels, med Te­vez til­ba­ge­truk­ket til at sø­ge ind i mel­lem­rum­met mel­lem stop­per­ne.

Et hur­tigt mål så Ju­ven­tus af­hol­de sig fra at pres­se på ty­sker­nes sid­ste tred­je­del af ba­nen for at und­gå unød­ven­di­ge blot­tel­ser. De eft er­føl­gen­de kon­tra­mål var li­ge eft er bo­gen og ra­sen­de eff ek­ti­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.