The Ita­li­an Job

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

RE­AL MADRID - JU­VEN­TUS 1- 1 Her hav­de Al­le­gri he­le pa­let­ten i brug. Han send­te Ju­ven­tus ind til se­mi­fi na­ler­nes re­tur­kamp for at hol­de 2- 1 fø­rin­gen fra det før­ste mø­de med Re­al Madrid i en hy­brid mel­lem 4- 4- 1- 1 og 4- 4- 2 med Pog­ba og Mar­chi­sio som de cen­tra­le ar­bejds­he­ste.

Men spa­ni­er­nes hæs­blæ­sen­de of­fen­siv tvang gæ­ster­ne til at re­a­ge­re. Og Al­le­gri valg­te den for­ma­tion, vi oft est for­bin­der med ita­li­ensk fod­bold - 3- 52. Pir­lo faldt langt til­ba­ge, og ba­ck­er­ne Evra og Li­cht­ste­i­ner skød frem som to ek­stra mo­to­rer til at un­der­støt­te midt­ba­nen og stop­pe de span­ske frem­stød over kan­ter­ne.

Eft er Ju­ven­tus’ ud­lig­nen­de mål til 1- 1 re­a­ge­re­de Al­le­gri igen godt 10 mi­nut­ter før slut­fl øjt. Ind kom Barzag­li for Pir­lo. Ba­re 10 mi­nut­ter fra en fi na­le var det slut med plads til ele­gan­ti­e­ren – ind med en kri­ger. For hvis ik­ke et ita­li­ensk hold kan hol­de skan­sen i 10 mi­nut­ter, hvem kan så? Med Barzag­li in­de gik Ju­ven­tus til­ba­ge i en re­gu­lær pinds­vi­ne­for­ma­tion med 5- 3- 2, og Evra og Li­cht­ste­i­ner blev holdt til­ba­ge som re­gu­læ­re ba­ck­er til at fl an­ke­re cen­ter­blok­ken med tre stop­pe­re. Og igen vi­ste Al­le­gri sig som den taktisk klo­ge­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.