Så­dan vil Ju­ven­tus ta­ck­le Bar­ce­lo­na

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

Al­le for­ven­ter, at Ju­ven­tus vil pak­ke sig, men bliv ik­ke over­ra­sket, hvis ita­li­e­ner­ne vil for­sø­ge at straff e Bar­ce­lo­nas sår­ba­re for­svars­spil med mas­ser af pres og vold­somt man­ge ki­lo­me­ters løb fra Te­vez, Mora­ta og Vi­dal. Bar­ce­lo­nas stil med ek­stremt frem­skud­te ba­ck­er eft er­la­der spa­ni­er­ne med en de fa­cto tre­mands for­svarskæ­de, og kan Te­vez og Mora­ta træk­ke den fra hin­an­den, vil det eft er­la­de vold­somt me­get rum til ita­li­e­ner­nes kon­tra­fa­se. For­vent en Vi­dal som alt fra 6’ er til 10’ er.

Ju­ven­tus vil for­ment­lig be­gyn­de med en 4- 3- 1- 2 for­ma­tion, der hur­tigt kan for­vand­les til en 5- 3- 2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.