’’

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - Pe­ter Sch­mei­chel

Det var 10 da­ge, hvor vi kun­ne få den mest vil­de og suc­ces­ful­de sæ­son no­gen­sin­de, el­ler vi kun­ne en­de med in­gen­ting

Hu­sker du hel­ler ik­ke si­tu­a­tio­nen, hvor du slår en vej­r­møl­le, som man ser på tv- bil­le­der­ne, i ju­bel over, at Ole Gun­nar Solskjær scorer sej­rs­må­let til 2- 1?

» Jo, men det er, for­di jeg har få­et det for­talt og set det man­ge gan­ge. Jeg hu­sker vir­ke­lig in­gen­ting. Men det, jeg kan hu­ske, var, da vi kom til­ba­ge til Man­che­ster. Der var jeg træt, og det er det, jeg hu­sker bedst. Træt­he­den. Jeg gad ik­ke me­re. Jeg vil­le hjem. Det er ik­ke det, man for­ven­ter, men vi hav­de le­vet helt op­pe i det rø­de felt i 10 da­ge, og da det he­le var slut, der punk­te­re­de det ba­re. Vi hav­de selv­føl­ge­lig den vil­de­ste fest om nat­ten ef­ter fi­na­len, og jeg hu­sker svagt no­get med, at vi røg ci­ga­rer. Jeg hu­sker så­dan no­gen små bit­te ting. Men det kan og­så væ­re, for­di jeg har set bil­le­der af det. Men det er fak­tisk sandt, at jeg al­ler­bedst ba­re hu­sker, at vi vandt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.