Magnus­sen- ryg­te bli­ver skudt ned

Ano­nym McLa­ren- kil­de af­vi­ser The Suns hi­sto­rie om, at dan­ske­ren fra næ­ste sæ­son skal afl øse Jen­son But­ton i For­mel 1

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SAND­HED EL­LER LØGN Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk Fo­to: Grand Prix Pho­to

LØR­DAG 6. JU­NI 2015

Spe­ku­la­tio­ner­ne om Ke­vin Magnus­sens frem­tid hos McLa­ren kø­rer vi­de­re, eft er avi­sen The Sun tors­dag er­fa­re­de, at McLa­ren går med se­ri­ø­se tan­ker om at byt­te Jen­son But­ton ud med dan­ske­ren eft er sæ­so­nen.

Fo­re­lø­big står avi­sen ale­ne med hi­sto­ri­en, der gør Jen­son But­tons frem­tid som For­mel 1- kø­rer me­re end usik­ker, mens den åb­ner for et nyt dansk For­mel 1- even­tyr.

Ene­ste re­ak­tion på hi­sto­ri­en kom­mer i et an­det en­gelsk me­die. Her af­vi­ser en ano­nym per­son fra McLa­ren an­gi­ve­ligt over for Skysports, at tea­met p. t. går med pla­ner om at drop­pe Jen­son But­ton eft er sæ­so­nen og er­stat­te ham med Ke­vin Magnus­sen. op­bak­ning, er det jo in­gen ga­ran­ti for, at der er en åb­ning, for But­ton og Alonso har beg­ge kon­trakt ud­over i år. Men man ved ba­re ik­ke, hvad der sker i For­mel 1, « sag­de Ke­vin Magnus­sen.

BT i går med The Suns hi­sto­rie.

The Sun for­tal­te tors­dag, at Ke­vin Magnus­sen ( th.) skal af­lø­se Jen­son But­ton ( tv.) i 2016, men det af­vi­ser en ano­nym McLa­ren- kil­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.