Cult Ener­gy hen­ter sæ­so­nens før­ste sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

155 da­ge skul­le der gå af årets cy­kel­sæ­son før det dan­ske hold Team Cult Ener­gy kun­ne ræk­ke ar­me­ne i vej­ret ef­ter en eta­pe. Ty­ske Li­nus Ger­de­mann var man­den bag for­løs­nin­gen, da han kør­te først over stre­gen på 2. eta­pe af Tour de Luxem­bourg.

Den 32- åri­ge ty­sker, der har en for­tid hos blandt an­det Team CSC, T- Mo­bi­le og Le­o­pard Trek, spur­te­de fra Marc de Maar fra Team Room­pot og sto­re An­dré Greipel og vandt den 186 ki­lo­me­ter lan­ge eta­pe.

Ger­de­mann i gult

Mi­cha­el Skel­des trop­per har haft det svært, ef­ter Team Cult Ener­gy ryk­ke­de op i pro- kon­ti­nen­tal- klas­sen ef­ter en suc­ces­fuld sæ­son. Men gårs­da­gens tri­umf kan bli­ve be­gyn­del­sen på me­re suc­ces. Med Ger­de­manns før­ste­plads ry­ger ty­ske­ren i gult.

Troels Vint­her og Martin Mor­ten­sen er med som de dan­ske islæt på hol­det i det luxem­bourg­ske eta­pe­løb, der slut­ter i mor­gen. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.