2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er in­gen tvivl om, at Fre­de­ri­cia har mest på spil i det­te op­gør, men der­for vir­ker vær­di­en nu til at væ­re på gæ­ster­ne. HB Kø­ge har le­ve­ret gan­ske pænt i det­te for­år, og selv om man ik­ke har haft det vil­de at spil­le for i de se­ne­ste par kam­pe, har man al­li­ge­vel spil­let godt mod bå­de Roskil­de og Vend­sy­s­sel. I for­å­rets 15 kam­pe har man kun tabt til hold fra top fem, og Fre­de­ri­cia har langt fra set skræm­men­de ud i de to se­ne­ste kam­pe mod Roskil­de og Ski­ve, hvor man el­lers kun­ne ha­ve red­det sig. Hvis HB Kø­ge mø­der mo­ti­ve­re­de op, er vær­di­en frem­ra­gen­de.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.