2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med sej­ren over Hol­bæk er Hels­in­gør ryk­ket op i 1. di­vi­sion, og det er gi­vet­vis ble­vet fejret be­hø­rigt i ons­dags eft er kam­pen. Her blot 68 ti­mer se­ne­re skal man så stå klar i Ris­høj, og spørgs­må­let er, hvor klar man er på det – man ser i hvert fald tit, at hold un­der­præ­ste­rer kam­pen eft er en op­ryk­ning el­ler mester­skab er sik­ret. Ris­høj faldt helt sam­men ude mod B 1908, men har el­lers le­ve­ret et pænt for­år med 17 po­int i 12 kam­pe, og man i hvert fald væ­re sik­re på, at de mø­der top­mo­ti­ve­re­de op, da de har hårdt brug for po­in­te­ne i bun­den af ræk­ken.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.