1,45

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eft er at ha­ve op­ru­stet i vin­ter­pau­sen var Dalum en af fa­vo­rit­ter­ne til at ryk­ke op, og hol­det har da hel­ler ik­ke svig­tet i det­te for­år. Eft er en sløv start med to uaf­gjor­te kam­pe har man nu vun­det ot­te kam­pe i træk – men da man sta­dig er pres­set af lo­kal­ri­va­ler­ne B 1909, er der ik­ke råd til fejl­ta­gel­ser. Her mø­der man et Ring­s­ted- hold, der stort set er ryk­ket ned. Ring­s­ted har haft det me­get svært med hold over stre­gen – så­le­des har man i fem kam­pe mod top ot­te- hol­de­ne hen­tet nul po­int i 2015 og var se­ne­st chan­ce­løs mod B 1909. Lig­ner et me­get klart 2- tal.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.