Jeg vil­le ger­ne

BT - - KORT NYT -

stram­me den skrue, hvor der står ’ ved­hol­den­hed’. Jeg bli­ver alt for tit træt i kø­det, når jeg rig­tig skal ar­gu­men­te­re og kæm­pe for no­get. Får hur­tigt så­dan en fø­lel­se af: ’ ar­hhh, det er må­ske og­så li­ge me­get’

Jan Git­berg til Ber­ling­s­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.