Hvad er Saxo Publish?

BT - - TEMA -

• De fle­ste ken­der Saxo som en in­ter­net­bog­han­del. • Men Saxo er og­så e- bogs- læ­se- app’en ’ Saxo Re­ad’ og ud­gi­ver­p­lat­for­men ’ Saxo Publish’, som bå­de sel­vud­gi­ve­re og for­lag be­nyt­ter sig af. • Man kan sel­vud­gi­ve i tre for­ma­ter: Kur­ser, e- bø­ger og tryk­te bø­ger. Tryk­te bø­ger kan evt. ud­gi­vet som ’ print on de­mand’, hvor bo­gen først går i tryk­ken, når en læ­ser har købt et ek­sem­plar. • An­dre ud­gi­ver­p­lat­for­me fin­des på: Ama­zon. com og BoD. dk ( Books on De­mand)

We­e­kend - 06.06.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.