’ Vil hel­le­re selv skri­ve’ Lo­ne Brink­mann, 34 år, Bo­gen­se

BT - - TEMA - Gen­re: Har ud­gi­vet: Job: Se me­re: lo­ne­brink­mann. dk

Un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le og en ung­doms­ro­man.

Un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le via Gyl­den­dal. Sel­vud­gi­vet én bog. Den næ­ste er på trap­per­ne.

Lit­terær kon­su­lent.

Hvor­for ud­gi­ver du selv?

» Sid­ste år ud­gav jeg en ung­doms­ro­man på mit for­lag Brink­mann Books. Jeg er en lit­terær iværk­sæt­ter, og til­knyt­tet den tra­di­tio­nel­le for­lags­bran­che hos Gyl­den­dal. Jeg har ik­ke lyst til at ud­gi­ve min un­der­vis­nings­bog ’# Ki­er­ke­gaard – lit­terær sel­vi­s­ce­ne­sæt­tel­se på de so­ci­a­le me­di­er’ selv, for den kom­mer igen­nem eks­pert­hæn­der på for­la­get, og de har ka­na­ler­ne til min må­l­grup­pe. Man kan sag­tens væ­re en del af bå­de den tra­di­tio­nel­le for­lags­bran­che og væ­re sel­vud­gi­ver. «

Hvad får du ud af det?

» Jeg har selv al­le ret­tig­he­der­ne til min tekst. Jeg er mid­ler­ti­digt flyt­tet hjem til mi­ne for­æl­dre, så jeg kan fo­ku­se­re på at skri­ve mi­ne eg­ne ting frem for at re­di­ge­re an­dres. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.