’ Ven­te­de seks må­ne­der på svar’ Vi­be­ke Ap­pel, 62 år, Farum

BT - - TEMA - Gen­re: Har ud­gi­vet: Job: Se me­re: vi­be­ke­ap­pel. net

un­ge.

Fan­ta­sy til børn og

Seks bø­ger. Fre­elan­ce- over­sæt­ter og kor­rek­tur­læ­ser.

Hvor­for ud­gi­ver du selv?

» Det er for svært at få de klas­si­ske for­lag til at an­ta­ge bø­ger­ne. De er ik­ke me­get for for­fat­te­re, som ik­ke er kendt i for­vej­en, og de kan væ­re ir­ri­te­ren­de læn­ge om at sva­re, når man sen­der et ma­nuskript – op til seks må­ne­der. Jeg fik an­ta­get min før­ste bog på et klas­sisk for­lag, men de vil­le ik­ke ud­gi­ve den næ­ste, for­di den før­ste ik­ke hav­de solgt godt nok. På Gyl­den­dal har jeg dog ud­gi­vet nog­le ’ Dingo- bø­ger’, der er kor­te, let­læ­ste bør­ne­bø­ger, som man­ge sko­ler kø­ber. «

Hvad får du ud af det?

» Mi­ne bø­ger kom­mer ud. In­gen af dem har solgt sær­ligt godt i bu­tik­ker­ne, men bi­bli­o­te­ker­ne har hel­dig­vis købt en del. Jeg har sto­re om­kost­nin­ger, for­di jeg skal be­ta­le en teg­ner for at la­ve om­sla­ge­ne, men bi­bli­o­t­eks­pen­ge­ne hjæl­per lidt på det. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.