Spi­se­for­styr­rel­ser

BT - - STYRK DIT LIV -

• 30 pct. af un­ge dan­ske kvin­der er i ri­si­ko for at ud­vik­le en spi­se­for­styr­rel­se. Det gæl­der kun få pct. af de un­ge mænd. • År­sa­ger­ne er man­ge. Èn er, at pres­set på de un­ge er højt. Det sam­me er øn­sket om so­ci­al ac­cept og at fø­le sig at­trak­tiv. Mens mad op­fat­tes som syn­digt. • Un­ge kvin­der bli­ver for­skræk­ke­de over pu­per­te­tens for­an­drin­ge­ri krop­pen, og for­veks­ler kvin­de­li­ge kur­ver med fed­me, som skal be­kæm­pes. • Ri­si­ko­ad­færd er bl. a.: Hyp­pi­ge slan­ke­ku­re, et øn­ske om at bli­ve tyn­de­re trods nor­mal vægt, over­dre­ven fo­kus på mad, krop og vægt. Og over­dre­ven mo­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.