’ Bed­re mad kræ­ver for­bud’

BT - - KLUMMEN -

Det sker, at jeg bli­ver vir­ke­lig ’ pis­sed off’ på folk. Jeg har fun­det ud af, at der er et møn­ster i det. Jeg bli­ver især ir­ri­te­ret, når folk min­der mig om, at jeg har et an­svar, at der er no­get, jeg kan gø­re bed­re el­ler kun­ne ha­ve gjort bed­re. I vir­ke­lig­he­den er de men­ne­sker, jeg bli­ver sur på, som re­gel dem, jeg bur­de tak­ke. For de min­der mig om, at jeg kan gø­re no­get bed­re.

Det er let at bli­ve vred på men­ne­sker, som

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.