Klod­s­ma­jor

BT - - BOG- FIX -

Bo­gen ’ Vi­dun­der­li­ge Le­go- klod­ser’ er skre­vet af den pro­fes­sio­nel­le LEGO­byg­ger War­ren Els­mo­re, hvis leg­o­mo­del­ler er ud­stil­let på mu­se­er og gal­le­ri­er. Læs hvor­dan man byg­ger ver­dens syv vi­dun­de­re Pa­na­ma- ka­na­len, Ho­over Dam og så­gar sel­ve­ste In­ter­net­tet af de små pla­sti­ck­lod­ser. Gyl­den­dal, 200 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.