Po­li­tira­zzia i Røn­ne Havn

BT - - NYHEDER - jp

En stor po­li­ti­styr­ke kon­trol­le­re­de i går al­le bi­li­ster, der kom i land i Røn­ne Havn fra hur­tig­fær­gen Leo­nora Chri­sti­na, skri­ver www. born­holm. nu. Kon­trol­len var en del af po­li­tiets for­be­re­del­ser op til Fol­ke­mø­det i Al­lin­ge, som be­gyn­der på tors­dag og slut­ter søn­dag. I for­bin­del­se med Fol­ke­mø­det har po­li­ti­et øget sik­ker­heds­ni­veau­et i for­hold til tid­li­ge­re år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.