Far­vel til skæg

BT - - NYHEDER -

8. sep­tem­ber over­ta­ger Ste­ven Col­bert David Let­ter­mans tal­ks­how på ame­ri­kansk tv. Og han har al­le­re­de ta­get det før­ste sto­re skridt. Så­le­des bar­be­re­de den 51- åri­ge tv- vært sit hvi­de skæg af i det før­ste re­k­la­mes­pot for ’ La­te Show With Col­bert’. » Jeg glæ­der mig. Men jeg har sta­dig no­get som­mer­fe­rie, der skal hol­des, « si­ger Col­bert.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.