93- årig star på In­s­ta­gram

BT - - NYHEDER -

Man er al­drig for gam­mel til at prø­ve kræft er med de so­ci­a­le me­di­er. Det be­vi­ste den 93- åri­ge fi lm- og tv- le­gen­de Bet­ty Whi­te, da hun i we­e­ken­den åb­ne­de sin egen In­s­ta­gram-si­de. Her lag­de stjer­nen fra se­ri­er som ’ Fa­me’ og ’ The Gol­den Girls’ et bil­le­de af sig selv og kol­le­ga­er­ne fra den nye se­rie ’ Hot in Cle­veland’. ’ Jeg el­sker de tø­ser,’ skri­ver Bet­ty Whi­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.