BI­LER­NE

BT - - NYHEDER -

Fogs før­ste bil var en Morris Mi­nor, som han fik af sin tan­te, men i takt med, at Jan Fogs for­ret­ning vok­se­de, gjor­de liebha­ver­mæg­le­rens bil­park det sam­me. Op til sin død hav­de Jan Fog mindst ot­te vog­ne i den eks­klu­si­ve en­de. Han eje­de blandt an­det to Fer­ra­ri- mo­del­ler i mil­li­onklas­sen. Den ene, en 360 Spi­der, var in­dre­gi­stre­ret i Frank­rig, mens hans an­den Fer­ra­ri – en 348 Spi­der fra 1994 – sær­ligt blev brugt i som­mer­sæ­so­nen her­hjem­me. Blandt hans bi­ler fand­tes og­så en fla­ske­grøn VW Be­et­le Con­ver­tib­le med ly­se læ­der­sæ­der og en per­lemors­far­vet Ca­di­l­lac SRX V8 – spe­ci­al­frem­stil­let og det ene­ste ek­sem­plar i ver­den, for­tal­te Jan Fog til Po­li­ti­ken i 2011.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.