PRAGTVIL­LA­EN

BT - - NYHEDER -

Jan Fog fo­rel­ske­de sig i den hvi­de kæm­pe­vil­la på Strand­vej­en i Ta­ar­bæk til­ba­ge i 1984 og køb­te den for 2,3 mil­li­o­ner kro­ner. Si­den er ejen­dom­men fra 1920 ste­get be­trag­te­ligt i vær­di, og ef­ter si­gen­de af­vi­ste Fog på et tids­punkt at sæl­ge bo­li­gen for 50 mil­li­o­ner kro­ner. Ejen­dom­mens godt 450 kva­drat­me­ter er for­delt på 12 væ­rel­ser og har en stor stue med sil­de­bens­par­ket, pejs og højt til lof­tet. Går man der­fra og ud på ter­ras­sen gen­nem en af de tre fran­ske dø­re, er der di­rek­te ud­sigt til Øre­sund og den pri­va­te båd- og ba­de­bro. Når ejen­dom­men i lø­bet af de næ­ste uger bli­ver sat til salg, skal in­ter­es­se­re­de kø­be­re ha­ve mel­lem 30 og 40 mil­li­o­ner op af lommen for at få fat i den.

Fo­to: Kri­sti­an Juul Pe­der­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.