BÅ­DE­NE

BT - - NYHEDER -

Når Jan Fog skul­le kob­le af fra det trav­le hver­dags­liv, tog han ud at sej­le, for­tal­te han sid­ste år til BT. Liebha­ver­mæg­le­ren hav­de to bå­de og en bå­d­plads i Beaulieu, der lig­ger i Syd­frank­rig. Her hav­de Jan Fog en 61 fods Ri­vi­e­ra Ya­cht for an­ker, der an­gi­ve­ligt stod ham i 18 mil­li­o­ner kro­ner. En mo­del, som Jan Wul­ff Møller fra Dansk Ya­cht Im­port be­skri­ver som ’ en me­get fin mo­del’, der esti­me­ret vil­le kun­ne ind­brin­ge mel­lem ot­te og ti mil­li­o­ner, hvis den skul­le sæl­ges i dag. Når Jan Fog skul­le sej­le i Øre­sund i fri­ti­den, be­nyt­te­de han sig af sin 28 fods Cran­chi – et ita­li­ensk bå­d­mær­ke, der pro­du­ce­rer far­tø­jer i den eks­klu­si­ve en­de af ska­la­en.

I de hjem­li­ge far­van­de be­nyt­te­de han sig af sin 28 fods Cran­chi- båd. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Jan Fog hav­de en ya­cht lig­gen­de ved Beaulieu- surMer. Fo­to: Scan­pix/ Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.