En gå­tur styr­ker din sund­hed

BT - - NYHEDER -

En gå­tur kan sæn­ke dit blod­suk­ker, for­læn­ge dit liv og gi­ve dig en bed­re ar­bejds­dag, vi­ser en ræk­ke un­der­sø­gel­ser. » Ba­re at rej­se sig op og slen­tre rundt er nok til at hin­dre en stig­ning i blod­suk­ke­ret i be­ty­de­lig grad, fak­tisk i sam­me grad som læ­ge­mid­ler, der mod­vir­ker højt blod­suk­ker, « si­ger nor­ske pro­fes­sor Ar­ne Tor­b­jørn Høst­mark fra Uni­ver­si­te­tet i Oslo. En kort slen­tre­tur en gang i ti­men kan an­gi­ve­ligt re­du­ce­re ri­si­ko­en for at dø med 33 pro­cent hos ra­ske per­so­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.