SO­CI­AL SKILS­MIS­SE

BT - - SØNDAG -

En un­der­sø­gel­se blandt ame­ri­kan­ske skils­mis­se­ad­vo­ka­ter

har vist, at fi re ud af fem ad­vo­ka­ter rap­por­te­rer om et sti­gen­de an­tal skils­mis­sesa­ger, der bru­ger di­ver­se so­ci­a­le net­værk som en år­sag til el­ler be­vis på pro­ble­mer­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.