SPIL

BT - - SØNDAG - Pc Key­bo­ard

Ma­ski­ner: Gen­re:

**** **

Fle­re og fl ere hjem­me­bi­o­gra­fer fi nder vej til de pri­va­te hjem, hvor en pc til­slut­tet et tv fun­ge­rer som af­spil­nings­ka­nal. Det kan bå­de væ­re til at strea­me fi lm el­ler spil­le. Når man sid­der i so­fa­en, får man et pro­blem med sit key­bo­ard, hvor­for Sandberg har sendt det­te smar­te Stream­bo­ard på ga­den. Et mi­ni­ta­sta­tur på stør­rel­se med en al­min­de­lig re­mo­te, men med al­le funk­tio­ner som et key­bo­ard. Trå­d­løs til­slut­ning via USB gør al­ting me­get en­kelt. 350 kr. er en okay pris.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.