Min søn­dags­mid­dag

BT - - SØNDAG -

TEKST:

Hvem er du? Hvad skul­le dit sid­ste må­l­tid væ­re? Det skal nok væ­re no­get fra ha­vet. No­get skal­dyr, og må­ske i vir­ke­lig­he­den så råt som mu­ligt. Det er det, jeg sy­nes sma­ger bedst. Hvor­for har du valgt at la­ve to­mat­ta­tar? Ta­tar har få­et en re­næs­san­ce, og jeg sy­nes, det er skægt at ta­ge no­get tren­dy og tvi­ste det. Det ta­ger ik­ke lang tid at la­ve, og in­den læn­ge får vi smidt fl ot­te to­ma­ter i nak­ken. Men det er me­re end en to­matsa­lat. Æg­ge­blom­men gør den enormt cre­met.

CHAR­LOT­TE NIELSEN, cnie@ bt. dk til at la­ve mad og har gjort me­get ud af det, så det er der, jeg har hen­tet min in­spira­tion. Mad har al­tid fyldt me­get i vo­res hjem, og mi­ne for­æl­dre har væ­ret go­de til at eks­pe­ri­men­te­re. Jeg har for al­vor væ­ret med i køk­ke­net, fra jeg var ot­te- ni år gam­mel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.