Muk­ke­ste vej

BT - - REJSER -

1. Cir­ka 190 km syd for San Fran­ci­sco kom­mer man til Bix­by Cre­ek Brid­ge fra 1932. Ud­sig­ten fra den 80 m hø­je bro er for­mi­da­bel. 2. Mens ki­lo­me­ter­ne for­svin­der i baks­pej­let sti­ger tem­pe­ra­tu­ren, og pal­mer­ne duk­ke op i vejsi­den. 3. Der er mil­delst talt ha­vud­sigt fra BT Rej­sers væ­rel­se på Spin­drift Inn i Mon­te­rey. 4. Mod­sæt­nin­ger mø­des på stran­de­ne langs ky­sten. 5. Får du hjemve på USA- tu­ren, kan du kø­be æg­te dansk wi­e­ner­brød i Ol­sens Ba­ge­ri i Solvang. Fo­to: Martin Kjær Jensen og Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.